Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝 细节图

点击看各种:开拓者配色大全 2020-12-18 浏览:505

Blazer Mid '77 VNTG最先推出的上海配色,主题名称叫“今朝明朝”,设计的灵感来源于上海的摩天大楼,传统上海的街道氛围,都融入到了鞋子的设计联盟。灰色鞋身,银色勾子,粉红色、橙色的鸳鸯大底,鞋垫的印有 沪 字,都是为了说明主题。跟着来看看这双鞋的细节图。

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝

Blazer Mid 77 VNTG 今朝明朝欧文7 Creator造物主 紫红怎么样

↑:Strangelove x Originals Superstar 贝壳头 情人节限定
↓:Blazer Mid 7 沪 上海限定 图片