AF1 Rose 白色玫瑰 情人节 多角度图片

点击看各种:AF1配色图 2021-05-19 浏览:287

AF1 Rose 白色 玫瑰,货号CU6312-100,这是一双非常适合520或者情人节送的礼物,以纯白色为模板,鞋标改用串标设计,中底的玫瑰图案,彰显了这双鞋的身份。

下面有AF1白色玫瑰的多角度图片,你可以仔细的看看。

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节

AF1 Rose 白色玫瑰 情人节
莆田af1纯白多少钱
莆田纯原版本af1

↑:SB Dunk Low SE Candy 彩蛋糖果鸳鸯 细节图品鉴
↓:AJ1 Mid Take Flight裸眼3D 介绍 图片